Om föreningen

Du stöder aktivt alla projekt som händer runt omkring Umeå Brewing Company & Event AB, ett bryggeristartup i en av de finaste regionerna i Sverige!

UBClub är en plattform som ska samla ihop alla dryckesintresserade människor i Umeå och runt omkring i hela Sverige. Bryggare, drickare och snackare. Genom ditt medlemskap i klubben hjälper du att sprida och öka intresset för lokalproducerad öl, cider, sodas och andra dryck. Vid olika arrangemang som tex. gemensamma resor, pubkvällar, bryggningar, företagsbesök, mm. ska intresset för dryckestillverkningen ökas och förståelse för just ditt favoritdryck ska förbättras.
Det ska både fungera som en klubb för dryckesintresserade människor men också som en länk mellan företag inom restaurangbranschen, bryggeribranschen och människor som vill veta mer om dem områdena.

Som medlem får du:

 • Personligt medlemskort
 • Diplom som intyg för ditt aktiva stöd
 • Förmåner hos våra samarbetspartners
 • Inlogg till medlemswebben
 • Årligt medlemspresent
 • Inbjudan till våra regelbundna arrangemang

Utöver det:

 • har du tillgång till rabatterade bryggkurser genom kunskapslagret.se
 • får du möjlighet att delta i föreningsstämman
 • kommer du att få exklusiv förhandsinformation om bryggeriet

Framför allt får du chansen att träffa många nya vänner som delar ditt intresse kring världens dryck!

Medlemsnivåer

Medlemskap i Umeå Brewing Club indelas i fyra så kallade nivåer. Den årliga medlemsavgiften är oberoende av dessa. Skillnader mellan de olika nivåer:

 • Brons: Medlemmarna i nivå brons garanteras plats på en av de fem organiserade aktiviteter per år. Bronsmedlemmar betalar 300kr i aktivitetsbidrag.
 • Silver: Medlemmarna i nivå silver garanteras plats på två av de fem organiserade aktiviteter per år. Silvermedlemmarana betalar 250kr i aktivitetsbidrag.
 • Guld: Medlemmarna i nivå guld garanteras plats på fyra av de fem organiserade aktiviteter per år. Guldmedlemmar betalar 200kr i aktivitetsbidrag.
 • Platina: Medlemmarna i nivå platina garanteras plats på alla av de fem organiserade aktiviteter per år. Platinamedlemmar betalar 0kr i aktivitetsbidrag. Medlemmarna som når status Platina erbjuds (via investering av Kapital) delägarskap i Umeå Brewing Company & Event AB. Investeringens storlek ska diskuteras med och fastställas av Umeå Brewing Company & Event ABs Styrelse.

Aktivitetsbidrag täcker kostnader för arrangemang och eventuellt välkomstpresent. Kostnader som uppstår på plats täcks inte.

Lediga platser vid de olika arrangemang fördelas procentuellt på alla medlemsnivåer via slumpdragning (avrundat). 50% av antalet lediga platser går till guldmedlemmar, 30% till silvermedlemmar och 20% till bronsmedlemmar.

För att ta sig upp från en medlemsnivå till den nästa gäller följande:

Då Umeå Brewing Club bedrivs med målsättning att främja bryggeritradition och ölkulturen i Umeå samt att öka medlemmarnas bryggeri- och dryckesförståelse:

brons – silver:    godkänd genomgång av Umeå Brewing Company:s Bryggerikurs ”Bas”

silver – guld:       godkänd genomgång av Umeå Brewing Company:s Bryggerikurs ”Bas” och ”Avancerad”

guld – platina:    godkänd genomgång av Umeå Brewing Company:s Bryggerikurs ”Bas”, ”Avancerad”  och utomordentlig förtjänst inom stödföreningen